Welkom 2018-03-20T09:23:38+00:00
ACTUEEL

“Ik wil de politiek dichter bij de mensen brengen”

maart 19th, 2018|

Politiek zit bij Janus van Brunschot in de genen. Van zijn 28ste tot zijn 60ste was hij actief in de lokale politiek. Hij was 28 jaar raadslid, waarvan 14 jaar [...]

Caspar van Hoek; met Dorpsvisie koersvast naar 2022

maart 19th, 2018|

Oirschot is goed bezig;  we zijn een mooie landelijke en monumentale gemeente, waar het goed wonen en werken is, we liggen op koers en willen dat zou houden. Gaat u [...]

De Eindhovensedijk blijft open

maart 17th, 2018|

De Eindhovensedijk, daar worden verschillende verhalen over verteld. Laten wij u meenemen in wat er gaat gebeuren. We starten in Oirschot bij het tankstation van de BP aan de Kempenweg [...]

Dorpsvisie lijst 3 nummer 2 Els Claassen

maart 16th, 2018|

Waar een MENS zich thuis voelt Mijn favoriete plek benoemen, dat vind ik moeilijk. Wat mij betreft is het met goed gezelschap overal goed en voel ik me op veel [...]

Ontvangen brief

maart 15th, 2018|

Een nieuwe randweg is niet alleen de enige oplossing om sluipverkeer door Moorland te weren en de wijk veiliger te maken; er zijn meer kansen en voordelen. Het overgrote deel [...]

meer
VERKIEZINGSPROGRAMMA

leefbaarheid

Naast hoofdkern Oirschot hebben we onze kernen Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en de buurtschappen Westelbeers en Mooi Straten. Ze hebben allemaal een sterke gemeenschapszin.

MEER

zorg & gezondheid

De drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO, participatie) hebben in onze gemeente een zachte landing gemaakt. Bijstelling in de organisatie en de controle over financiële risico’s zijn nodig.

MEER

sport

Sport en sportverenigingen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Daarom vinden wij dat iedereen betaalbaar moet kunnen blijven, of gaan sporten. Dorpsvisie wil samen met

MEER

wonen

Bouwbehoefte en leefbaarheid gaan hand in hand. Hoe kunnen we jongeren, ouderen en zorggroepen faciliteren? Wil Oirschot invulling geven aan woningbehoefte vanuit Brainport?

MEER

verkeer

Dorpsvisie gaat voor een goede ontsluiting van de gemeente Oirschot op de A58. Het onderliggende wegennet zal moeten worden verbeterd, ook voor Spoordonk

MEER

veiligheid

Voor veiligheid en handhaving kan, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van de ideeën die uit de samenleving komen. Elk jaar word er een ergernissen top 10 vastgesteld.

MEER

kunst & cultuur

Sinds 2013/2014 is er een Kunst en Cultuurnota. Deze moet de komende periode omgezet worden naar een uitvoeringsprogramma. Lees meer over waar wij als dorpsvisie op koersen.

MEER

duurzaamheid

Dorpsvisie hecht grote waarde aan duurzaamheid. De afgelopen periode zijn daar stappen ingezet, denk aan het windmolenpark in Spoordonk. Maar er moet meer gebeuren!

MEER

ondernemen

In Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is een groot aantal ondernemers actief, verdeeld over diverse bedrijfstakken. Deze hebben samen, zichtbaar of onzichtbaar, een belangrijk aandeel binnen de Oirschotse economie.

MEER

werken

Samen met onze bewoners en ondernemers van het buitengebied moeten we zorgen dat ons buitengebied vitaal blijft. Dat betekent investeren in duurzaam agrarisch en toeristisch ondernemen en meer.

MEER
KANDIDATEN 2018