Welkom 2018-04-28T07:39:43+00:00
ACTUEEL

Uitnodiging afscheids borrel Caspar van Hoek

mei 23rd, 2018|

Komt u ook naar de afscheidsreceptie van Caspar van Hoek? U bent van harte welkom! Restaurant De Burgemeester | Markt 21 | vrijdag 25 mei | 16.00 tot 18.00 uur [...]

Uitnodiging Fractievergadering op 23 mei

mei 20th, 2018|

Uitnodiging voor fractievergadering op 23 Mei a.s. om 20.00 uur in “de Stapperij” aan de Spoordonkseweg te Spoordonk. Agenda - Uitleg nieuwe fractie vergaderingsopzet, Manouk en Hans. - Agenda raadvergadering [...]

Raadsbreed akkoord Oirschot rond

mei 9th, 2018|

Op dinsdag 15 mei doet formateur Judith Kastelijn in de openbare besluitvormende raadsvergadering verslag van het formatieproces. Het accent heeft tijdens het formatieproces gelegen op het opstellen van een beleidsakkoord [...]

Esther Langens Kandidaat wethouder voor Dorpsvisie

april 30th, 2018|

Maandagavond 30 april heeft de ledenvergadering van Dorpsvisie Esther Langens unaniem gekozen als kandidaat wethouder voor Dorpsvisie. Daarnaast heeft de ledenvergadering unaniem ingestemd met het raadsbrede accoord voor de komende [...]

Intrekken kandidaat wethouderschap Caspar van Hoek

april 19th, 2018|

In de aanloop naar de gemeenteraadsraadsverkiezingen 2018 heb ik mij opnieuw kandidaat gesteld als wethouder voor de gemeente Oirschot, namens Dorpsvisie. Ik heb besloten me terug te trekken als kandidaat [...]

meer
ONS PROGRAMMA

leefbaarheid

Naast hoofdkern Oirschot hebben we onze kernen Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en de buurtschappen Westelbeers en Mooi Straten. Ze hebben allemaal een sterke gemeenschapszin.

MEER

zorg & gezondheid

De drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO, participatie) hebben in onze gemeente een zachte landing gemaakt. Bijstelling in de organisatie en de controle over financiële risico’s zijn nodig.

MEER

sport

Sport en sportverenigingen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Daarom vinden wij dat iedereen betaalbaar moet kunnen blijven, of gaan sporten. Dorpsvisie wil samen met

MEER

wonen

Bouwbehoefte en leefbaarheid gaan hand in hand. Hoe kunnen we jongeren, ouderen en zorggroepen faciliteren? Wil Oirschot invulling geven aan woningbehoefte vanuit Brainport?

MEER

verkeer

Dorpsvisie gaat voor een goede ontsluiting van de gemeente Oirschot op de A58. Het onderliggende wegennet zal moeten worden verbeterd, ook voor Spoordonk

MEER

veiligheid

Voor veiligheid en handhaving kan, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van de ideeën die uit de samenleving komen. Elk jaar word er een ergernissen top 10 vastgesteld.

MEER

kunst & cultuur

Sinds 2013/2014 is er een Kunst en Cultuurnota. Deze moet de komende periode omgezet worden naar een uitvoeringsprogramma. Lees meer over waar wij als dorpsvisie op koersen.

MEER

duurzaamheid

Dorpsvisie hecht grote waarde aan duurzaamheid. De afgelopen periode zijn daar stappen ingezet, denk aan het windmolenpark in Spoordonk. Maar er moet meer gebeuren!

MEER

ondernemen

In Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is een groot aantal ondernemers actief, verdeeld over diverse bedrijfstakken. Deze hebben samen, zichtbaar of onzichtbaar, een belangrijk aandeel binnen de Oirschotse economie.

MEER

werken

Samen met onze bewoners en ondernemers van het buitengebied moeten we zorgen dat ons buitengebied vitaal blijft. Dat betekent investeren in duurzaam agrarisch en toeristisch ondernemen en meer.

MEER
WIE DOET ER MEE