Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur 2018-02-02T14:07:20+00:00

Sinds 2013/2014 is er een Kunst en Cultuurnota. Deze moet de komende periode omgezet worden naar een uitvoeringsprogramma.

Dorpsvisie koerst op;

  • Dat iedereen meedoet, jong en oud, met en zonder beperking; iedereen een warme trui aan
  • Een Bibliotheek(functie) in alle kernen waardoor lezen voor iedereen bereikbaar blijft
  • Uitvoering van de nota vooral door initiatieven uit de gemeenschap, gemeente ondersteunt goede initiatieven
  • Kunst en Cultuur, belangrijk voor ontwikkeling en welbehagen van onze inwoners
  • Kunst en Culturele samenwerkings verbanden worden door Dorpsvisie toegejuicht en beloont