Duurzaamheid

Duurzaamheid 2018-02-02T14:08:33+00:00

Dorpsvisie hecht grote waarde aan duurzaamheid. De afgelopen periode zijn daar stappen ingezet, denk aan het windmolenpark in Spoordonk en de vele zonnepanelen die onze inwoners middels op hun daken hebben liggen. Maar er moet meer gebeuren !

Dorpsvisie koerst op;

 • Een gemeente die het goede voorbeeld geeft en investeert in haar eigen gebouwen
 • Het ondersteunen bij het opzetten van lokale energiecoöperatie(s)
 • Verkiezing meest duurzame wijk in gemeente Oirschot
 • Uitsluitend energieneutraal bouwen, het fossiele tijdperk nadert zijn einde
 • Presentatie afspraken woningcorporatie; alleen energieneutraal of NOM (Nul Op de Meter) bouwen
 • Mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen
 • Energieneutraal in 2030 is onze ambitie
 • Vervangingsinvesteringen zoals bv straatverlichting uitsluitend met LED verlichting
 • Een elektrische deel-auto die haalbaar is voor o.a. ouderen of zorgverleners/behoeftigen
 • Alternatieve energiebronnen hebben een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening
 • Klimaatadaptatie, voorbereiden op het veranderende klimaat, kansen pakken
 • Agrarische ondernemers hebben een belangrijke functie in de energietransitie