Ondernemen

Ondernemen 2018-02-02T14:10:04+00:00

In Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is een groot aantal ondernemers actief, verdeeld over diverse bedrijfstakken. Deze hebben samen, zichtbaar of onzichtbaar, een belangrijk aandeel binnen de Oirschotse economie.

Eerder is het besluit genomen samenwerking te zoeken met het stedelijk gebied Best, Veldhoven en ook Eindhoven om zo onze economische kansen te versterken. Hiermee versterkt Oirschot de positie binnen de toptechnologie regio van ons land. Dit brengt kansen, maar ook verwachtingen met zich mee.

Dorpsvisie koerst op;

 • Oirschot met een missie: “Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis”
 • Oirschot als de verbindende schakel tussen stad en platteland via de Brabantse Kempen en het Groene Woud
 • Een actieve, marktgerichte gemeente, met versterking van het winkelaanbod en bedrijfsterreinen
 • Kansen pakken in de Metropool Regio Eindhoven
 • Initiatieven moeten positief worden benaderd
 • Versnelde vergunnings procedures met een korte doorlooptijd
 • Dat de gemeente en ondernemers samen koersen
 • Ruimte bieden voor (jonge) start-ups
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Aanbesteden vooral met lokale en regionale ondernemers
 • Een strategisch plan voor het MKB (Midden en Klein Bedrijf)
 • Ondernemend Oirschot en de Beerzen bruist, investeren in nieuwe duurzame bedrijven terreinen is nodig
 • Revitalisering bedrijventerreinen “De Stad” en “Steenfort”
 • Het verder ontwikkelen van Visit Oirschot, verbeteren van het vestigingsklimaat
 • Agrarisch duurzaam ondernemen, ons dagelijks voedsel is belangrijk
 • Een buitengebied-manager die adviseert, inspireert, trekt en sleurt aan initiatieven
 • Vrijgeven limiet Horeca in hartje Oirschot
 • Dat kansrijke toeristische initiatieven in het buitengebied een versterking zijn
 • Aanleggen Glasvezel nu ook in de bebouwde kommen