Veiligheid

Veiligheid 2018-02-03T13:27:03+00:00

Voor veiligheid en handhaving kan, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van de ideeën  die uit de samenleving komen. We kunnen spreken van een ergernissen top 10 welke elk jaar moet worden vastgesteld. Op wijkniveau, samen met buurtbeheer, kleine ergernissen aanpakken.

Dorpsvisie koerst op;

  • Afhandeling meldingen rechtstreeks via gemeente of buurtbeheer
  • Dat de overtreder betaalt ook voor her controles
  • Aan de voorkant informeren dus voorlichting, bewustwording en preventie
  • Dat Toezicht en Handhaving als signaalfunctie zichtbaar is op straat en in de wijk
  • Aanrijdtijden van ambulance en brandweer en moeten binnen de geldende normen blijven
  • Regio-overschrijdende samenwerking met brandweer en ambulance
  • Extra aandacht voor bestrijding criminele activiteiten in het buitengebied
  • Hoogspanningsleidingen ondergronds, het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen