Verkeer

Verkeer 2018-02-03T09:28:21+00:00

Dorpsvisie gaat voor een goede ontsluiting van de gemeente Oirschot op de A58. Het onderliggende wegennet zal moeten worden verbeterd, ook voor Spoordonk, waar de verkeersaantallen fors toenemen. Voor de Beerzen is het van groot belang dat de verkeersdruk op de N395 fors wordt verminderd. Onze oplossing op lange termijn; de aanleg van een randweg om de Beerzen heen.

Dorpsvisie koerst op;

 • Om de verkeers ontsluiting van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen te verbeteren
 • De eerste fase randweg Oirschot realiseren en de tweede fase randweg Oirschot onderzoeken in combinatie met de revitalisering van bedrijventerrein “De Stad”
 • Een randweg om de Beerzen, veiligheid en leefbaarheid staat voorop
 • Onderhoud van de wegen in het buitengebied verbeteren
 • Een fietsbeleid en uitvoeringsplan als integraal onderdeel van de verkeersinrichting
 • Een aansluiting op de snelfietsroutes naar Tilburg en Eindhoven
 • Parkeerproblemen moeten worden opgelost, een ergernis in de hele gemeente
 • Dat de verbrede A58 moet worden voorzien van passende geluidsschermen en fijnstof-absorberende voorzieningen op het gehele traject
 • Goed openbaar vervoer voor scholieren, forensen en ouderen
 • Het begrip openbaar vervoer als dienst introduceren en inwoners initiatieven ondersteunen
 • Eindhoven Airport als pion voor de ontwikkeling van de regio, groei kan, maar wel in samenhang met een gezonde woon-werk-leef omgeving
 • Overleg met defensie om de overlast van de Chinook helikopters te beperken