Welkom 2018-04-28T07:39:43+00:00
ACTUEEL

In memoriam Janus van Brunschot

september 21st, 2018|

Maandagmiddag 17 september, een kort berichtje op de app; "Janus is vanmiddag overleden" Toen ik dat las viel ik stil, hoe kan dit, zo snel, onwerkelijk en niet te geloven. [...]

Dak stichting ’t Vierspan beschikbaar voor zonnepanelen: doet u ook mee?

september 9th, 2018|

De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we [...]

Uitnodiging openbare fractievergadering op 19 september

juni 15th, 2018|

Graag willen wij u uitnodigen om onze openbare Fractievergadering van 19 september aanvang 20:00 uur bij De Stapperij bij te wonen. (Voorzitter Manouk) Wat staat er op de agenda; De agenda [...]

Ruimtelijke ontwikkeling? Overleg met uw omgeving!

juni 12th, 2018|

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook thuis blijft voelen, maken we afspraken met de buurt als u [...]

Uitnodiging openbare fractievergadering op 14 juni

juni 10th, 2018|

Graag willen wij iedereen uitnodigen om aanwezig te zijn bij onze openbare Fractievergadering van 14 juni aanvang 20:00 uur bij De Stapperij. (Voorzitter Hans) De agenda; de agenda van de Raadsvergadering [...]

meer
ONS PROGRAMMA

leefbaarheid

Naast hoofdkern Oirschot hebben we onze kernen Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en de buurtschappen Westelbeers en Mooi Straten. Ze hebben allemaal een sterke gemeenschapszin.

MEER

zorg & gezondheid

De drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO, participatie) hebben in onze gemeente een zachte landing gemaakt. Bijstelling in de organisatie en de controle over financiële risico’s zijn nodig.

MEER

sport

Sport en sportverenigingen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Daarom vinden wij dat iedereen betaalbaar moet kunnen blijven, of gaan sporten. Dorpsvisie wil samen met

MEER

wonen

Bouwbehoefte en leefbaarheid gaan hand in hand. Hoe kunnen we jongeren, ouderen en zorggroepen faciliteren? Wil Oirschot invulling geven aan woningbehoefte vanuit Brainport?

MEER

verkeer

Dorpsvisie gaat voor een goede ontsluiting van de gemeente Oirschot op de A58. Het onderliggende wegennet zal moeten worden verbeterd, ook voor Spoordonk

MEER

veiligheid

Voor veiligheid en handhaving kan, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van de ideeën die uit de samenleving komen. Elk jaar word er een ergernissen top 10 vastgesteld.

MEER

kunst & cultuur

Sinds 2013/2014 is er een Kunst en Cultuurnota. Deze moet de komende periode omgezet worden naar een uitvoeringsprogramma. Lees meer over waar wij als dorpsvisie op koersen.

MEER

duurzaamheid

Dorpsvisie hecht grote waarde aan duurzaamheid. De afgelopen periode zijn daar stappen ingezet, denk aan het windmolenpark in Spoordonk. Maar er moet meer gebeuren!

MEER

ondernemen

In Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is een groot aantal ondernemers actief, verdeeld over diverse bedrijfstakken. Deze hebben samen, zichtbaar of onzichtbaar, een belangrijk aandeel binnen de Oirschotse economie.

MEER

werken

Samen met onze bewoners en ondernemers van het buitengebied moeten we zorgen dat ons buitengebied vitaal blijft. Dat betekent investeren in duurzaam agrarisch en toeristisch ondernemen en meer.

MEER
WIE DOET ER MEE