Zorg & Gezondheid

Zorg & Gezondheid 2018-02-02T14:01:28+00:00

De drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO, participatie) hebben in onze gemeente een zachte landing gemaakt. Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Bijstelling in de organisatie van zorg en welzijns organisaties is nodig om de dienstverlening te optimaliseren en de financiële risico’s voor de gemeente moeten onder controle worden gebracht.

Dorpsvisie koerst op;

  • Een constructieve samenwerking met de LEV-groep, de nieuwe zorgverlener, met een evaluatie na 2 jaar
  • Zorg- en welzijnspartners welke centraal gehuisvest zijn in de De Enck en met een toegankelijk loket
  • Één contactpersoon en één plan per gezin om het voor de aanvrager overzichtelijk te houden
  • Arbeidsparticipatie, uitvoering met de WSD, een verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers, als onderdeel van het zorgloket
  • Dat iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving
  • Voorlichting en preventie voor overgewicht, drugs- en alcoholmisbruik, social media, etc.
  • Een actieve participatie van de adviesraad zorg en welzijn
  • KBO-afdelingen ondersteunen en stimuleren voor het vele goede werk wat zij verrichten met aandacht voor eenzaamheid onder ouderen
  • Buurtzorg, Joriszorg en Amaliazorg bieden goede mogelijkheden voor langdurige zorg en verblijf, dit willen wij minimaal behouden