Een nieuwe randweg is niet alleen de enige oplossing om sluipverkeer door Moorland te weren en de wijk veiliger te maken; er zijn meer kansen en voordelen.

Het overgrote deel van de bewoners van Moorland is het sluipverkeer door hun wijk meer dan zat. Spuugzat. Natuurlijk is er begrip voor de mensen uit Oirschot die nu, min of meer noodgedwongen, dagelijks door Moorland rijden om gebruik te kunnen maken van de Eindhovensedijk. Die Eindhovensedijk is nu eenmaal erg moeilijk te bereiken in de ochtend- en avondspits.

Daarom is er in brede kring dringend behoefte aan een betere ontsluiting. Die ontsluiting komt er nu waarschijnlijk in de vorm van een nieuwe randweg. Om deze ontsluiting te realiseren is er een paar maanden geleden vanuit de gemeente een breed samengestelde werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bekijkt, met ondersteuning van landschapsdeskundigen, op welke wijze de randweg het beste ingepast kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk belangen. Naar ons idee een prima vorm van burgerparticipatie; dat mag ook wel eens gezegd worden.

De nieuwe weg begint straks op de Kempenweg bij de BP rotonde en loopt dan parallel langs de A58 naar de Eindhovensedijk. Deze nieuwe ontsluitingsweg gaat op de eerste plaats zorgen voor een goede lokale verkeersafwikkeling. Dit zal met name in de ochtend- en avondspits veel verlichting gaan bieden. Daarnaast is de weg absoluut noodzakelijk om sluipverkeer door Moorland te weren. De randweg ontsluit bovendien op een veilige manier de sportvelden van de Kemmer door fiets en voetgangers te scheiden van het autoverkeer. Een echte win-win-win situatie dus. Er zijn echter nog meer kansen.

Er is ook een mogelijkheid om tegelijk met de aanleg van de randweg een bus-lus ter hoogte van de carpoolplaats te realiseren. Deze zorgt er dan voor dat scholieren, die met openbaar vervoer komen, niet meer de Kempenweg hoeven over te steken. Dit zorgt nu dagelijks voor onveilige situaties. Deze bus-lus kan overigens ook gebruikt worden tijdens schoolreisjes. Tenslotte kan met de herinrichting van de carpoolplaats het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid wat de parkeerdruk verlaagt en de veiligheid in onze wijk verder vergroot.

De afgelopen weken heeft U in het weekjournaal halve en hele onwaarheden over de voorgenomen randweg kunnen lezen. Wij doen een dringend beroep op Uw gezonde verstand en beoordeelsvermogen. Kijk samen met ons naar een toekomst waar door middel van een fraai ingepaste groene randweg een soepele doorstroming naar de Eindhovensedijk wordt bereikt en tegelijkertijd op Moorland een veilige woon situatie ontstaat. Wij hopen dat het gezonde verstand dan zegeviert en de randweg op de meest korte termijn wordt gerealiseerd.

Wij roepen alle Oirschotse politieke partijen op om visie te tonen en naar ons dringende signaal te luisteren!

Bewoners van Moorland.