Raadsbreed akkoord Oirschot rond

Raadsbreed akkoord Oirschot rond

Op dinsdag 15 mei doet formateur Judith Kastelijn in de openbare besluitvormende raadsvergadering verslag van het formatieproces. Het accent heeft tijdens het formatieproces gelegen op het opstellen van een beleidsakkoord en samenwerkingsafspraken met alle zes de raadsfracties samen. Tijdens de raadsvergadering van 15 mei aanstaande neemt de raad een besluit over dit beleidsakkoord en wordt het een raadsakkoord. Daarnaast worden er drie kandidaten voorgedragen om aan de slag te gaan als wethouder in de gemeente Oirschot. Ook hier neemt de raad een besluit over.


Raadsakkoord

Het raadsakkoord bestaat uit vijf thema’s met daaronder in totaal 30 onderwerpen waarmee raad en college aan de slag gaan de komende vier jaar. Het college maakt op basis van dit raadsakkoord een uitvoeringsprogramma, waarin de financiële onderbouwing, prioritering en interactie van de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen wordt uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma legt het college nog voor het zomerreces ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.


De zes fracties slaan handen ineen

De gemeenteraad van Oirschot heeft een belangrijke stap gezet om de samenwerking tussen raadsfracties en met het college verder te optimaliseren. De samenwerkingsafspraken geven inhoud aan de overlegstructuur, evaluatiemomenten en de taakomschrijvingen van wethouder en raadsleden. Hierin is de raad nadrukkelijk kader stellend, waarbij het college op zoek gaat naar passende oplossingen, die steun vinden bij een (wisselende) meerderheid in de gemeenteraad.


Wethouders gemeente Oirschot

Omdat we de komende bestuursperiode (2018 – 2022) werken met een raadsakkoord, werken de wethouders vanuit dit akkoord namens alle fracties. De drie grootste partijen leveren een wethouder voor het nieuwe college. Het gaat om de volgende bestuurders:

  • Piet Machielsen (vanuit het CDA)

  • Jan Heijman (vanuit De Gewone Man)

  • Esther Langens (vanuit Dorpsvisie)

2018-05-09T17:03:35+00:00