Wonen

Wonen 2018-02-02T14:03:56+00:00

Bouwbehoefte en leefbaarheid gaan hand in hand. Hoe kunnen we jongeren, ouderen en zorggroepen faciliteren? Wil Oirschot invulling geven aan woningbehoefte vanuit Brainport? Het monumentale groene karakter van Oirschot met buitengebied en kernen is waardevol voor onze (nieuwe) inwoners als voor bezoekers, versterking van de kwaliteit van onze groene longen moeten we borgen.

Dorpsvisie koerst op;

 • Een duidelijke ruimtelijke strategie voor wonen-werken en recreëren voor alle kernen
 • Een gevarieerd aanbod van woningen om jeugd, starters, gezinnen en senioren
 • Prioriteit geven aan de woningbehoefte voor jongeren
 • De starterslening verlengen voor starters in een energie-neutrale woning
 • Bouwen in eigen beheer, CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), voor jong en oud
 • Prestatieafspraken met de corporatie voor sociale woningbouw, we moeten de achterstand wegwerken
 • Investeerders aantrekken om (huur)woningen boven de sociale huur grens te bouwen
 • Ruimte voor expats en hun woonbehoeften
 • Dat onze inwoners zoveel mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen
 • Maximaal inzetten op energieneutraal bouwen
 • Gepast grond verwerven om regie in de bouwproductie te houden
 • Leegkomende monumenten inzetten voor wonen, werken, startups, culturele activiteiten
 • Een flexibele erfgoednota met als thema ‘behoud door gebruik’