Over Ons

Over Ons 2018-02-16T21:43:31+00:00

Dorpsvisie, sinds 1992 een lokale onafhankelijke politieke partij met een breed draagvlak onder de Oirschotse, Spoordonkse en Beerse bevolking. Politiek gevoerd vanuit de belangen van de maar ook met de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.

De inwoner staat bij Dorpsvisie centraal. Dorpsvisie heeft de afgelopen jaren gestaan voor een open en transparante politiek in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen, waarbij de mening van de inwoners zeer werd gerespecteerd. Burgerparticipatie staat dan ook hoog in het vaandel van Dorpsvisie. Het vroegtijdig betrekken van de inwoners bij wat er in hun directe leefomgeving gaat gebeuren is voor ons belangrijk. Graag verwijzen wij u dan ook naar het kopje agenda voor de actuele bijeenkomsten.

Vanuit deze visie heeft het team van Dorpsvisie een programma opgesteld, laagdrempelig, transparant en burger gericht. Dit programma is de leidraad waarmee de gemeenteraad fractie aan de slag is. U vind dit actuele programma op deze site onder het kopje programma.

Dorpsvisie is ervan overtuigd dat het besturen van de gemeente geen zaak is van politieke machtsblokken, maar dat er eenduidig gewerkt moet worden aan het algemeen belang waar uiteindelijk de gehele bevolking van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen profijt van zal hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u met ons meepraten of lid worden ? dat kan via dorpsvisie@live.nl