Wethouder

Wethouder 2018-06-03T19:19:19+00:00

Esther Langens


  • Zorg, welzijn, participatie en sport (inclusief Moorland)
  • Subsidies
  • Economie (inkoop en aanbesteding, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt)
  • Vastgoed en grondzaken
  • Duurzaamheid
  • Transitie veehouderij
  • Beheer openbaar domein, Servicebedrijf
  • Milieubeheer