Uncategorized

De buitengebied manager komt eraan

Net als het centrum heeft het buitengebied een manager nodig vind Dorpsvisie! Een buitengebied manager, sinds 2017 roepen we erom in Oirschot. Onze gemeente is immers meer dan de prachtige dorpskernen met erfgoed. Het merendeel ervan bestaat uit het buitengebied met prachtige natuur. De tijd is rijp voor een ondersteuner bij vraagstukken over ons buitengebied. [...]

De buitengebied manager komt eraan 2018-11-11T16:31:56+00:00

Buitengebiedmanager

Sinds 2017 roepen we het al. Afgelopen verkiezingen hebben we het opgenomen in ons verkiezingsprogramma en nu is de tijd rijp! Onze gemeente is namelijk meer dan de prachtige dorpskernen met erfgoed. Het merendeel er van bestaat uit buitengebied inclusief de prachtige natuur. Daarom is het tijd voor:

De buitengebiedmanager! 

De ondersteuner voor vraagstukken die liggen [...]

Buitengebiedmanager 2018-11-10T15:12:12+00:00

Uitnodiging openbare fractievergadering

Uitnodiging voor fractievergadering van Dorpsvisie op Donderdag 15 November a.s. in Den Deel in Spoordonk om 20.00 uur Agenda: Voorzitter Manouk van Heesch Ontvangen uitnodigen (allen) Planning en Control (Hans) Urgentiegebied Nieuwendijk (Manouk) De Klep (allen) A58 Kempen gemeenten Burgerinitiatief Raadsagenda 20 Nov.  Klik hier voor de agenda (Els-Caspar-Kim) v.t.t.k. Rondvraag  

Uitnodiging openbare fractievergadering 2018-11-09T16:21:08+00:00

Hart voor Spoordonk

Op 22 augustus 2017 hebben wij uw raad via een raadsinformatiebrief voor het laatst geïnformeerd over de voortgang van het burgerinitiatief Hart van Spoordonk. Een groep initiatiefnemers wil in Spoordonk een dorpshuis realiseren in de leegkomende kerk en de huidige gymzaal vervangen door nieuwbouw. Inmiddels is er ruim een jaar verstreken en willen wij u opnieuw informeren over [...]

Hart voor Spoordonk 2018-10-14T09:53:17+00:00

Fractievergadering 18 oktober 2018

Graag willen wij iedereen uitnodigen op onze fractievergadering van 18 oktober bij 'Den Deel' in Spoordonk. We starten om 20.00 uur en u inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op de agenda staat onder andere de begroting 2019 maar we gaan ook de informatiebrief van het college over de ontwikkelingen in Spoordonk bespreken.

Fractievergadering 18 oktober 2018 2018-10-14T09:47:33+00:00

Blog: Mijn week

Afgelopen week was een drukke week vol bijeenkomsten. (Er wordt toch met enige regelmaat gevraagd “Goh wat doe je nu eigenlijk als raadslid?”. Het is natuurlijk een eigen keuze over hoe jij je eigen tijd wil indelen. Toch wil ik je graag meenemen hoe deze week was.) Het blijft bijzonder maar vooral ontzettend leuk werk. [...]

Blog: Mijn week 2018-10-05T07:01:31+00:00

In memoriam Janus van Brunschot

Maandagmiddag 17 september, een kort berichtje op de app; "Janus is vanmiddag overleden" Toen ik dat las viel ik stil, hoe kan dit, zo snel, onwerkelijk en niet te geloven. Janus, de man die nooit opgaf en altijd probeerde positief te blijven, maar deze strijd wilde of kon hij niet meer aangaan. Janus, was lokale [...]

In memoriam Janus van Brunschot 2018-09-21T15:15:51+00:00

Dak stichting ’t Vierspan beschikbaar voor zonnepanelen: doet u ook mee?

De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven. Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze [...]

Dak stichting ’t Vierspan beschikbaar voor zonnepanelen: doet u ook mee? 2018-09-09T09:22:15+00:00

Uitnodiging openbare fractievergadering op 19 september

Graag willen wij u uitnodigen om onze openbare Fractievergadering van 19 september aanvang 20:00 uur bij De Stapperij bij te wonen. (Voorzitter Manouk) Wat staat er op de agenda; De agenda van de Raadsvergadering van 25 september Bestuurlijke toekomst Nieuwe fractieleden w.v.t.t.k. Rondvraag

Uitnodiging openbare fractievergadering op 19 september 2018-09-07T10:48:53+00:00