Afgelopen week was een drukke week vol bijeenkomsten. (Er wordt toch met enige regelmaat gevraagd “Goh wat doe je nu eigenlijk als raadslid?”. Het is natuurlijk een eigen keuze over hoe jij je eigen tijd wil indelen. Toch wil ik je graag meenemen hoe deze week was.)

Het blijft bijzonder maar vooral ontzettend leuk werk. Naast serieuze beleidsstukken doornemen is er ook ruimte om mensen te ontmoeten en vooral informatie op te halen waar wij als gemeente deel van uit maken in onze regio. En dat zijn stiekem best veel zaken.

– Zaterdag gestart met de Levende Beerze Tour we zijn op verschillende locaties een kijkje gaan nemen in hoeverre de ontwikkeling van de Beerze invloed heeft op zijn omgeving.

– Maandag een regiobijeenkomst van VBG (vereniging Brabantse gemeenten) met als onderwerp de omgevingsvisie.

– Dinsdag opiniërende raadsbijeenkomst over Bestuurlijke toekomst. Deze vindt plaats in ons gemeentehuis waar wij als raad bijeenkomen. We worden door de portefeuillehouder bijgepraat over alle ontwikkelingen plus zaken die al lopen, waar die in onze regio zijn ondergebracht en hoe nu verder. (In een heel erge notendop ? )

– Woensdag Regioconferentie Stedelijkgebied. We werden ontvangen op The Strip van de High Tech Campus. Dat is natuurlijk al ontzettend leuk om daar eens een kijkje te kunnen nemen. Het SGE bestaat uit 9 gemeentes die het hart vormen binnen Brainport. (Wederom in een notendop)

– Vandaag donderdag Brabantse Studiedag georganiseerd door Provincie Noord-Brabant en de omgevingsdiensten uit Brabant. Een leerzame dag met aandacht voor verschillende zaken en met als afsluiter verschillende excursies waar ik heb gekozen om naar het VIC Sterksel te gaan, waar stroom wordt opgewekt door co-vergisting. Heel interessant!

Elke week is anders. Nu veel buiten onze gemeente maar volgende week weer genoeg binnen onze gemeente grenzen! Koersvast!

Tot gauw! Kim Martens-Willems