Sinds 2017 roepen we het al. Afgelopen verkiezingen hebben we het opgenomen in ons verkiezingsprogramma en nu is de tijd rijp! Onze gemeente is namelijk meer dan de prachtige dorpskernen met erfgoed. Het merendeel er van bestaat uit buitengebied inclusief de prachtige natuur. Daarom is het tijd voor:

De buitengebiedmanager! 

De ondersteuner voor vraagstukken die liggen in ons buitengebied. Iemand met verstand van zaken die kan monitoren wat de probleem stukken zijn maar ook juist in kaart kan brengen wat goed gaat en waar behoefte aan is op zowel korte als lange termijn. Iemand die onze ondernemers in het buitengebied verder kan helpen.

Wat zou een buitengebiedmanager doen?
- Meekijken bij VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing) en hun nieuwe bestemming
- Alert zijn op ondermijning en het bespreekbaar maken
- Stimulering dialoog tussen burger en boer
- Vraag en aanbod in beeld brengen
- Ondernemers uitdagen
- Contact leggen tussen bewoner en ambtenaar bij vraagstukken
- Creatieve oplossingen bedenken

De komende jaren gaat er namelijk veel veranderen. De nieuwe omgevingswet gaat van start en dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bestemmingsplannen op de schop gaan en deze omgezet moeten worden in één omgevingsplan. Het was “Nee, tenzij” en het zal door de nieuwe omgevingswet “Ja, mits” worden. Het voelt als een klein verschil maar de omgevingswet zorgt alleen al dat we van 26 wetten naar 1 wet gaan. Dit betekent van 4700 artikelen naar 349 artikelen. Maar ook de wijzigingsverordening op de verordening Natuurbescherming zorgt voor nieuwe uitdagingen. Veel boerenbedrijven zullen zich genoodzaakt voelen om te stoppen. Hierdoor ontstaat er leegstand en dit vraagt om creatieve invullingen. 

Het is erg belangrijk dat dit alles goed begeleid gaat worden voor zowel de ondernemers als bewoners. We hebben een digitale snelweg, dus heel de wereld ligt aan onze voeten. Waarom zou er bijvoorbeeld geen kinderdagverblijf, architect of accountant in het buitengebied aan de slag kunnen? Denken in kansen en mogelijkheden, dat is wat Dorpsvisie wil. 

Net zoals in ons centrum het ondernemersloket actief is samen met de centrummanager is de buitengebiedmanager echt een aanvulling! 

We benutten bestaande structuren en overleggen zoals de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot (WUBBO). De buitengebiedmanager kan kijken waar de behoeftes liggen en de WUBO 2.0 opzetten. 

Afgelopen week hebben we onze begroting besproken voor 2019. Hierbij hebben wij als Dorpsvisie aangegeven dat we graag zouden zien dat samen met de centrummanager er budget vrijgemaakt wordt voor een buitengebiedmanager. 
Er staan de komende jaren belangrijke stukken op stapel. Denk bijvoorbeeld aan transitie veehouderij, omgevingsplan en energietransitie. Thema’s die ons buitengebied raken. Complexe zaken die alleen kunnen slagen als er iemand een vinger aan de pols houdt. 

Kortom de buitengebiedmanager moet trekken, duwen, sleuren, praten, onderhandelen en met de voeten in de modder staan! Maar vooral van start!

Kim Martens – Willems