De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan Zon op Oirschot.

Monumenten

Drie jaargeleden heeft Buurtbeheer Centrum/Gildewijk onderzocht of het mogelijk was voor monumentale panden om gebruik te kunnen gaan maken van zonne-energie. De gemeente en het rijk staan niet toe dat zonnepanelen geplaatst worden op daken van deze panden. De postcoderoosregeling geeft nu de mogelijkheid om de panelen op het dak van een ander te plaatsen en hierop toch goed rendement te maken. Geholpen door de duurzaamheidsubsidie van de gemeente is het gelukt het eerste energieproject te realiseren. 348 panelen maken het mogelijk voor 20 Oirschotse huishoudens om voor elektra energie neutraal te worden.

Zonnepanelen ook voor u?

We hebben hiervoor een coöperatie opgericht waarin de leden alle zeggenschap hebben. We hebben voor ons eerste project gekozen voor een Oirschots installatiebedrijf. Nu zijn we toe, mede door een wachtlijst, aan ons tweede project. De stichting t’ Vierspan wilde graag wat terugdoen voor de Oirschotenaren en stellen hun dak ter beschikking om, nadat het gerenoveerd is, zonnepanelen te plaatsen. Door zijn ligging en constructie vormt dit dak een perfecte basis voor ons tweede project.

We willen hier 670 panelen op installeren. De gemeente ondersteunt dit tweede initiatief met een duurzaamheidsubsidie. We gaan voor dit doel een tweede coöperatie oprichten zodat er geen belangen geschaad worden van de bestaande coöperatie.  Via deze weg roepen wij Oirschotse huishoudens op om in te schrijven op dit tweede project. Zo helpt u om de duurzaamheiddoelstelling van Oirschot te halen. De coöperaties hebben geen commerciële belangen en worden geheel door vrijwilligers bestuurd. Voor wie is dit interessant? Voor eigenaren en huurders die daken hebben die zich niet lenen voor zonnepanelen. Maar ook voor verenigingen van eigenaren. De investering levert meer rente dan op de bank. Kijk voor informatie over het rendement en de voorwaarde op de website van de coöperatie www.zonopoirschot.nl.

Samenwerken met de gemeente

Tot slot een pluim voor de gemeente maar ook een kanttekening. Wij voelen als initiatiefnemers dat de gemeente “groene” initiatieven ruimhartig ondersteunt en er open communicatielijnen zijn. Wel zouden we het toejuichen als ook de raadsleden en woningbouwverenigingen zich actief zouden inzetten om de duurzaamheiddoelstelling waar te maken. Binnenkort heeft de gemeente een duurzame koepelorganisatie binnen haar grenzen waaronder “groene” initiatieven kunnen worden onder gebracht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op www.zonopoirschot.nl.