Net als het centrum heeft het buitengebied een manager nodig vind Dorpsvisie!

Een buitengebied manager, sinds 2017 roepen we erom in Oirschot. Onze gemeente is immers meer dan de prachtige dorpskernen met erfgoed. Het merendeel ervan bestaat uit het buitengebied met prachtige natuur. De tijd is rijp voor een ondersteuner bij vraagstukken over ons buitengebied.

Er is behoefte aan iemand met verstand van zaken, die kan monitoren wat de problemen zijn, die in kaart kan brengen wat goed gaat en waar behoefte aan is op zowel de korte dan wel de lange termijn. Iemand die alert is op ondermijning, die de dialoog tussen burger en boer stimuleert en die ondernemers in het buitengebied kan helpen.

De komende jaren gaat er veel veranderen. De nieuwe omgevingswet gaat van start. Dat betekent bv dat bestemmingsplannen moeten worden omgezet in één omgevingsplan. Ook de wijziging van de verordening Natuurbescherming zorgt voor nieuwe uitdagingen. Veel boeren bedrijven zullen zich genoodzaakt voelen om te stoppen. Hierdoor ontstaat leegstand en dit vraagt om creatieve invullingen.

Waarom zou bijvoorbeeld geen kinderdagverblijf, architect of accountant in het buitengebied aan de slag kunnen? Denken in kansen en mogelijkheden, dat is wat Dorpsvisie wil. Net als het ondernemersloket en de centrummanager is de buitengebied manager een echte aanvulling.

De buitengebied manager moet trekken, duwen, sleuren, praten, onderhandelen en met de voeten in de modder staan. Maar hij/zij moet vooral van start gaan!

Kim Martens-Willems