Graag willen wij iedereen uitnodigen op onze fractievergadering van 18 oktober bij ‘Den Deel’ in Spoordonk. We starten om 20.00 uur en u inbreng wordt zeer gewaardeerd. Op de agenda staat onder andere de begroting 2019 maar we gaan ook de informatiebrief van het college over de ontwikkelingen in Spoordonk bespreken.