Zomerreces

Zomerreces

Twee maanden lang bijna geen politiek omdat het zomerreces is. Dit houdt in dat voor ons als raad er 2 maanden lang (juli en augustus) geen afspraken en vergaderingen gepland worden. Dat is even afkicken. Even terug naar de dagelijkse sleur, al werd de sleur al snel vakantie. En als het dan vakantie is, is het stiekem ook wel lekker om niet 3 à 4 avonden in de week weg te zijn en overdag even geen stukken te lezen. 

Maar het was wel echt afkicken. Je mist het toch. Of in ieder geval ik mis het. Nu het einde van het zomerreces nadert, kan ik eigenlijk niet wachten om weer aan de slag te gaan. Want ik vind het raadswerk heel leuk. 

Het is leerzaam en verrassend en het is iedere week anders. Maar het biedt ook mooie kansen en ontmoetingen. Je zit bij regionale overleggen, aan keukentafels bij mensen thuis, bij sollicitatiegesprekken voor de jeugdburgemeester, natuurlijk bij de raadsvergaderingen, bij inwonersinitiatieven en nog veel meer. Eén van de laatste activiteiten voor het reces was DE touwtrekwedstrijd tegen gemeente Best. Een strijd der titanen!Een uitputtende slag (met prachtig fotomateriaal dat als klapstuk in het ED werd gepubliceerd.)

Natuurlijk is het niet altijd even leuk en dankbaar. Mensen weten je eerder te vinden als je een – in hun ogen – verkeerde beslissing hebt genomen, dan wanneer ze het met je eens zijn. Ja, je krijgt vaak kritiek. Maar dat kan ook niet anders. Met 6 -soms hele verschillende – partijen streven we naar de beste oplossingen voor zoveel mogelijk inwoners.  Dat moeten we doen met de informatie die op dat moment voor handen is. Dit is niet altijd makkelijk en zelfs binnen een partij kun je ver uit elkaar liggen. 

Hoe kom je dan tot een besluit? Door te praten, verschillende kanten te belichten, te zoeken, prioriteiten te stellen enz. Maar veel belangrijker dan praten is natuurlijk luisteren! Niet alleen naar geluiden binnen onze partij maar ook naar inwoners en andere betrokkenen. Dorpsvisie praat met en luistert naar iedereen. Vervolgens maakt ieder van ons een individuele, rationele keuze. Want in de besluitvormende vergadering stem je zonder last of ruggespraak. 

De afgelopen 1.5 jaar hebben we al veel keuzes gemaakt. Denk aan bijvoorbeeld Moorland, de Enck, de kerk in Spoordonk, subsidies, bestemmingsplanwijzigingen en de langzaamverkeersbrug. Ik sta nog steeds achter de keuzes die ik heb gemaakt.

Er staat voor de komende periode weer veel op de agenda. Denk hierbij aan sociaal domein (krijgt de buurman nog  wel de juiste zorg), de begroting, de klep, energietransitie (willen we windmolens in ons buitengebied), transitie buitengebied (wat gaat er gebeuren met leegstaande stallen) maar ook mobiliteit (de randweg). De grootste uitdaging is denk ik wel het raadsbreedakkoord: geen oppositie, geen coalitie maar bij elk onderwerp een wisselende meerderheid. Met alle partijen in het beginstadium al samenwerken en ideeën inbrengen om tot een gedragen geheel te komen. Dorpsvisie staat voor samenwerken! Met zijn allen koersvast!

Vol nieuwe energie, nieuwsgierigheid, leergierigheid, enthousiasme en volledig uitgerust na al het getouwtrek ga ik de komende periode aan. Want ondanks de soms pittige keuzes blijft het ontzettend mooi, leuk en zelfs dankbaar werk. 

Kim Martens-Willems

Raadslid Dorpsvisie

2019-09-10T16:08:26+00:00