Energieneutraal in 2030, een enorme uitdaging, maar ook een lastige boodschap. Dorpsvisie hecht grote waarde aan duurzaamheid en wil daar actief mee aan de slag. De afgelopen periode zijn er stappen gezet, denk maar aan het windmolenpark in Spoordonk en de vele zonnepanelen die onze inwoners inmiddels op hun daken hebben liggen. Maar er moet meer gebeuren !

Daarom organiseert Dorpsvisie op 15 maart 2018 bij de Stapperij in Spoordonk, inloop vanaf 19.30 aanvang 20.00 uur een Duurzaamheidscafé voor alle inwoners uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen.

Wij hebben 4 inspirerende inleiders bereid gevonden om elk vanuit hun eigen perspectief hun ervaringen met u te delen. Uiteraard is er ook ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Jan van Tiggelen uit Oirschot gaat u uitleggen hoe groot de uitdaging “energieneutraal” wel niet is. Een veelkoppig monster, doorspekt met peta-joules en andere moeilijke begrippen. Kan iemand in begrijpelijke taal uitleggen hoe de vork in de steel zit en wat er moet gebeuren ? Jan gaat een poging wagen !

Johan van Gerven uit de Krukkerd in Spoordonk, misschien kent u Johan niet, maar vast en zeker wel zijn energie neutrale woning. Hoe een oude boerderij wordt omgetoverd tot een nieuwe, innovatieve en futuristische woonboerderij, geïntegreerd in de omgeving.

Niels Kleer van Alius Energy, bewustwording mbt de verduurzaming om CO2 neutraal aan onze energiebehoeftes te voldoen. Een doorontwikkeling op zonnepanelen, het VolThera concept, dat naast elektrische opwekking ook thermische warmte opwekt en daardoor de gasvraag in de (bestaande) woning zelfs tot 100% kan elimineren.

Hendrik Hoeksema, programma leider transitie bij ZLTO en hiervoor 9 jaar wethouder van o.a. duurzaamheid in de gemeente Oss. ‘Boeren hebben een oplossing’ Binnen dit thema zal Hendrik de visie van ZLTO toelichten en de kansen cq uitdagingen waar een agrarisch ondernemer voor staat benoemen.

De avond start om 20.00 uur bij de Stapperij, gastheer en gespreksleider Paul Mattheeuwse zal u allen op gepaste wijze ontvangen. Tot 15 maart bij de Stapperij.